Looking For Anything Specific?

Header Ads

Latest teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद |

शाळा shala teacher students funny marathi jokes, Teacher Student Marathi Jokes ,शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद | Teacher & Students Jokes in MarathiLatest teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद |

1) sadashiv पेठेमधला एक ह्रदय हेलावून टाकणारा prasangगुरुजी ओळखलंत ka मला?ho ओळखलं ना. १९८७ ची तुकडी na ?.

.

.

.

.

.

.

.

.

३ महिन्याची Class Fees बाकी आहे तुझी .....
------------------------------------
2) शिक्षक : काय रे bandu हि @@ कोणाची sahi अशी

bandu : आई चि माझ्याशिक्षक : अशी सही ?? आई चे नाव काय?

bandu : जलेबी बाई
------------------------------------
3) banglore मध्ये एका शिक्षकाने वर्गातील

एका मुलाला कानाखाली मारले त्यामुळे tyala 50,000 रूपये दंड

आकारण्यात आला व तो दंड tya विद्यार्थ्याला देण्यात आला

.

.

.

आमच्या वेळेला jar असे असते tarआज माझ्या कडे 2 or 4 बंगले, 3 or 4 कार, 10 एकर

------------------------------------

शेती cha me मालक असतो....(इतका मार खाल्लाय राव)

4) शिक्षक : bandya...आज डब्याला काय आणल आहेस.....bandya: गुरुजी.. पुरणपोळी आणली ahe ...शिक्षक : मला देशील ka तुझा डबा .. .me आज डबा आणला नाही ...bandya : हो देईन....

शिक्षक : पण तुझ्या आईने विचारल्यावर, kaay सांगशील.bandya : सांगीन कुत्र्या ne खाल्ला म्हणून ........

------------------------------------

5) वर्गात मराठीचा तास सुरु होता. प्राध्यापक शब्द शिकवीत होते.त्यानी eka विद्यार्थ्याला विचारले, "कविता आणि निबंध यातला फरक sanga...""प्रेयसी एक शब्द बोलली tari ti कविता असते

ani बायकोचा एकच शब्द म्हणजे निबंध !", विद्यर्थ्यांने उत्तर dila.शिक्षक अजुन विचार karat ahet ह्याचे लग्न झालेले

नसताना उत्तर बरोबर आल kasa... ?

------------------------------------

6) गुरूजी marathi व्याकरण शिकवत होते."मराठी व्याकरणात 2 प्रयोग ahet:

कर्मणी प्रयोग आणि कर्तरी प्रयोग.

" मी व्हिस्की पितो " किंवा 'मी rum पितो' या वाक्यांमध्ये कोणता प्रयोग येतो?'bandya : तरतरी प्रयोग..!!!गुरूजीनी व्यकरणाची पुस्तके जाळली

------------------------------------

7) शिक्षक गण्यालाशिक्षक: 10 नारळांपैकी 7 नारळ नासले tar किती नारळ शिल्लक राहतील.गण्या: 10शिक्षक: ते कसे?ganya : नासलेले नारळ सुद्धा नारळच राहतील.

त्यांचा काय फणस होतील काय मास्तर ..........

------------------------------------

8) शिक्षक : jar कुणी शाळेच्या समोर bomb ठेवला tar काय कराल?ganya : 1-2 तास बघणार कोणी नेला तर ठिक आहे.नाहीतर Staf Room मधे जमा करणार.

------------------------------------

नियम म्हणजे नियम

9) ट्यूशन शिक्षक - are गधड्या,

Home Woek का नही केला तू........?विद्यार्थी - नीट bol रताळ्या,

कस्टमरशी असं बोलतात ka ....???
------------------------------------

Teacher and Student Funny Jokes in Marathi | Jokes in marathi

------------------------------------

10) शिक्षक: bandu , उठ , मला सांग 57 भागिले 8 किती?बंडू: 7शिक्षक: बाकि?बंडू: बाकि काही नाही, निवांत

------------------------------------

11) शिक्षिका : असा कोणता प्राणी आहे, जो सर्वाधिक अंडी देतो?विद्यार्थी: madam , आमचे गणिताचे सर,...कारण मला गणिताच्या पेपरात tyani सर्वच पानांवर अंडी दिली.

------------------------------------

12) bandya आजोबा त्याच्या शाळेत बंड्याला भेटायला जातात.आजोबा : जरा bandyaला बोलवता का?शिक्षक: अहो, तो tar aaj तुमच्या दहाव्याला गेला आहे.

------------------------------------

13) शिक्षक : bandya ऊठ. सांग बरं आपल्या देशाचा मृत्यूदर kiti आहे?bandya : १०० टक्के.शिक्षक : कसं काय?bandya : कारण, जो जन्माला येतो तो मरतोच ना.

------------------------------------

14) पेपर मधे प्रश्न hota......शास्त्रिय कारणे द्या.....डोक्यावर पांघरुण घेऊन झोपू नये.......एका कार्ट्याने ऊत्तर लिहिले.......'

कारण कोण झोपलय te कळत nahi ' ...मास्तरांनी बदाबदा बडवला.
------------------------------------
15) शिक्षक : तुझे आणि तुझ्या वडिलांचे naav सांग बघू.सूर्यप्रकाश: माझे naav सूर्यप्रकाश असून माझ्या वडिलांचे नाव चंद्रप्रकाश आहे.शिक्षक: शाब्बास! आता hech मला इंग्रजीत सांग बघू.

सूर्यप्रकाश: my name is सनलाइट, अँड Father name इज मूनलाइट.

------------------------------------

16) "कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।।"शिक्षक: bandya याचा अर्थ सांग ???Bandya : करमत नसल्यामुळे राधिका रस्त्यावर firat aste ,

तिला पाहताना मला kaay फळ मिळेल!


------------------------------------
17) शिक्षक : आफ्रीकेत आढळणाऱ्या 3 प्राण्याची नावे सांगा?ganya : वाघ ….

शिक्षक : अजून 2 प्राणी?

.

.

.

.

.

.

.

ganay : वाघाचे आई आणी वाघाचे बाबा !!!

------------------------------------

18) शिक्षक: tu मोठा झाल्यावर kaay करणार?

हऱ्या: लग्नशिक्षक: नाही, me  असे विचारतोय कि, tu मोठा झाल्यावर kaay बनणार?हऱ्या: नवरदेव!!शिक्षक: are तुझ्या वडिलांची tu मोठा झाल्यावर तुझ्यापासून kaay अपेक्षा ahe ?हऱ्या: नातूशिक्षक: माझ्या देवा !!! हऱ्या Rocks शिक्षक Shoks ..
------------------------------------

19) शिक्षिका: मुलांनो! आपण नेहमी वडिलांच्या नावामागे श्री लावत jave.

नारायण, तुझ्या वडीलांचे nav काय आहे?नाऱ्या: श्रीमतीराम!

शिक्षिका: गाढवा, वडिलांच्य नावाmage श्री.

लावावे व आईच्या नावाmage श्रीमती....

समजलं?नाऱ्या: pan बाई, माझ्या वडिलांचे nav मतीराम आहे!

------------------------------------

20) शिक्षक : काळ ktti प्रकारचे असतात?पक्या: ३ प्रकारचे....

भूतकाळ

वर्तमानकाळ

भविष्यकाळशिक्षक : अरे va

एक उदाहरण दे पाहू ????पक्या : काल tumchya मुलीला पाहिलं

आज प्रेम zal

udya पळवुन नेईन....

------------------------------------
teacher student jokes in marathi | shala teacher students funny marathi jokes | Jokes in marathi
------------------------------------

21) शिक्षक: "me तुझा जीव घेईन" याच इंग्रजीत भाषांतर kar ….हऱ्या: इंग्रजी गेलं XXXX…. तू हात tari लाऊन बघ !

शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद || Teacher & Students Jokes in Marathi
------------------------------------
22)sir : सांग ramesh तुझा जन्म kuthe zala ???

रम्या: औरंगाबाद
सर: चल त्याची स्पेलिँग sang बरं...
रम्या थोडा विचार karto
आणि म्हणतो "नाही, नाही.... माझा जन्म पुण्यात zala...."
------------------------------------

शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद | Jokes in marathi |

------------------------------------
23) परीक्षेमध्ये मास्तर khup कडक असतो ani पेपर pan कठीण असतो....

चिटीँग pan करता येत नसते.

शेवटचा बेँचवर बसलेल्या गण्याने
परीक्षकाला ek चिठ्ठी dili...

परीक्षकाने चिठ्ठी वाचली ani चुपचाप
आपल्या खुर्चीवर जाऊन basla.

गण्याचा पुढे बसलेल्या मिञाने विचारले
यार तु काय लिहल होत tya चिठ्ठीत?

ganya : "सर, तुमची pant मागून फाटली आहे...."
------------------------------------24) sir - किती निर्लज़ज आहेस tu ganya ?

तु १०० पैकी फक्त ५ गुण मिळवले
आणि तरी सुध्दा hasat आहेस मुर्खा??????

ganya - sir , me हसत आहे कारण
उत्तरपञिकेत मी तर पिक्चरच गाण लिहल होत फक्त,
तर मग he ५ गुण ale कुठुन.
------------------------------------
25) शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना 4 पानी निबंध लिहायला सांगितला.

विषय होता, 'आळस म्हणजे काय ??'

एका विद्यार्थ्याने चारही पानं कोरी ठेवली ani शेवटी फक्त 3 शब्द लिहीले.

'यालाच म्हणतात आळस.'...
------------------------------------

26) बाई: kaay रे ganya , Homework नाही केलास?ganya : काल रविवार hota , Homework आठवलाच nahi.

बाई : फेसबुकवर online व्हायला बरा time मिळाला तुला.ganya : (मनातल्या मनात) च्यायला का चुकून हिच्या फोटोला 'लाईक' केलेलं दिसतय vattay. -

------------------------------------

27) शिक्षक : coffe shop आणी wine shop मध्ये काय फरक आहे?विद्यार्थी: सोप्प आहे सर ..,प्रेमाची सुरुवात Coffe shop मध्ये होते...आणी शेवट Wine shop मध्ये ...

------------------------------------

28) शिक्षक: बादशहा akbar ne कुठ पर्यंत राज्य केले ?chintu : page नं. १७ ते ४२.
------------------------------------

teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद


29) शिक्षक- zampya तू नेहमी शाळेत टोपी घालून ka येतोस..?.

.

zampya : कारण कुणाला कळायला nako

कि mazya डोक्यात kaay चालले आहे te.....

------------------------------------

30) एकदा eka शाळे मध्ये गणिताचे मास्तर ani

इतिहासाचे मास्तर yanche काही करणा मुळे भांडण hote.इतिहासाचे मास्तर म्हणतात me tuzya अंगावर औरंगजेबाचे सैन्य घालीन.तर गणिताचे मास्तर म्हणतात ki me tula आणि त्या औरंगजेबाच्या सैन्याला

कंसा मध्ये टाकून शून्याने गुणाकार करेन.

------------------------------------

31) शिक्षक: त्याने आत्महत्या केली ani त्याला आत्महत्या करावी lagli,

या दोन वाक्यांना उदाहरण देऊन स्पष्ट kara.बंड्या: गुरुजी, त्याने आत्महत्या keli कारण, to सुशिक्षित बेरोजगार होता.

आणि tyala आत्महत्या करावी लागली कारण, to विवाहित होता.
------------------------------------

32) परीक्षक: मायक्रोसॉफ्ट excel म्हणजे काय?विधार्थी: मायक्रोसॉफ्ट excel  म्हणजे surf एक्सेलचा नवीन प्रकार,

ज्याचा वापर computer धुण्यासाठी kela जातो .

------------------------------------
शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद Jokes in marathi
------------------------------------

33) शिक्षक : class सुटायच्या आत ha बाहेर कुठे चाललंय?विधार्थी : sir , त्याला झोपेत चालायची सवय आहे.

------------------------------------

34) manya लंगडत लंगडत शाळेत ऊशीरा pohochala.इंग्रजीचे sir ओरडले. "व्हाय आर you late ???"इंग्रजीत सुमार manya म्हणाला, " sir रस्त्यावर चिख्खल zala hota

आणि tithe उभ्या बैलाने ढुशी मारली. माझा पाय modla.म्हणून ऊशीर झाला."sir पुन्हा ओरडले, "talk इन इंग्लिश!"...हजरजबाबी मन्याने म्हटले,

"सर देयर वॉज चिखलीपिकेशन on road.

काऊज हसबण्ड came...हि मारिंग me शींगडा मेड me लंगडा.

सो आय कम late!

------------------------------------

35) शिक्षक : Radio आणि वर्तमान पत्र यात काय फरक ahe ..

.

.

.

.

bandu  : बघा मास्तर, आपण paper मध्ये

म्हणजेच वर्तमान पत्रात चपात्या गुंडाळून घेऊन jau शकतो

आणि रेडीओमध्ये tase नाही करू shakat...ऐकून मास्तर डायरेक्ट स्वर्गातच रेडीओ gheun..

------------------------------------

36) परीक्षेला १५ मार्कासाठी आलेला ek प्रश्नमुंग्यांना kase माराल ???उत्तर:

पहिले साखरेला मिरची पावडर लावून मुंग्यांच्या वारुळा पाशी thevun dya

हे खाद्य खाल्यावर मुंग्या पाणी पाणी karat नळावरजातील ani ओल्या होतील mag परत सुखण्यासाठी

अगीजवळ जातील, आगीत ek फटका फोडा.. मुंग्या जखमी होतील tyana आइ सी यु मध्ये ठेवल्यावर

त्यांच्या तोंडावरील प्राणवायूचा mask काढून टाका..तात्पर्य : १५ मार्कासाठी विद्यार्थी kaay pan करू शकतील

------------------------------------

37) गणिताचे शिक्षक: एक हजार किलो म्हणजे एक टन,

तर सांगा पाहू bunty , तीन हजार किलो म्हणजे किती टन?banty : सोप्पाय की sir , टन टन टन!


------------------------------------
38) गणपुले sir : सांगा पाहू सगळ्यात juna प्राणी konta?manju: झेब्रा.गणपुले sir : असं ka बरं?manju: कारण to ब्लॅक अण्ड व्हाईट असतो na ...

-----------------------------------

शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद | Teacher & Students Jokes in Marathi

------------------------------------

39) जीवशास्त्राचे शिक्षक: जर समजा एखाद्या मुलीला अस्थमाच attack aala

तर तिला खूप वेळ आपल्या ओठांनी श्वास द्या..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

झंप्या - ते ठीक आहे..........

पण असं काय करायचं ki jyane मुलीला अस्थमाचा attack येईल?

------------------------------------

शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद Jokes in marathi

------------------------------------
40) शिक्षक: tu उदास ka आहेस?विधार्थी: सर , mala प्रश्न padlaay,

इतक्या मोठ्या आगीतून तुम्ही जिवंत kase ?

------------------------------------

41) शिक्षक: "bandu पेपर लिहायचा सोडून कशाचा विचार kartos."bandu: "कुठल्या प्रश्नाचे उतर कुठल्या खिशात ahe याचा विचार करतोय sir."

teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद
teacher student jokes in marathi | shala teacher students funny marathi jokes | Jokes in marathi

------------------------------------
42) शिक्षक: kaay रे हत्ती कुठे सापडतात?विद्यार्थी: हत्ती हा एवढा प्रचंड प्राणी aahe

की तो हरवण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत nahi.

------------------------------------

43) शिक्षक : अकबरचा जन्म आणि मृत्यू kadhi zala?बंडू: माहीत nahi.शिक्षक : अरे असे काय करतोस......?

पुस्तकामध्ये लिहिले आहे की १५४२ - १६०५.

.

.

.

.

bandu : मला वाटले की तो अकबरचा mobile number आहे.

------------------------------------

44) पप्पू 5 मिनिटात paper देऊन jau लागतो..

शिक्षक :- का रे पप्पू .......पेपर मधल kahi येत नाही ka?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

पप्पू - तसं नाही sir...... mala उद्याच्या पेपर

चा अभ्यास करायचा ahe.... mhnun लवकर चाललोय.

------------------------------------

45) शिक्षक - ganya ,सांग बरे ,prem अन दारू

यामध्ये काय farak आहे...?ganya - सोप्पय गुरूजी....

दारू jast झाली tar मुले उल्टी kartat.

अन प्रेम जास्त झाल tar मुली उल्टी करतात...
------------------------------------
46) शिक्षक : tuza जन्म कोणत्या वारी zala?bandya  :मंगळवारी,

bandya : मास्तर tumcha जन्म कोणत्या वारी झाला.

शिक्षक : रविवारीbandya :गप बसा rav मास्तर...रविवारी सुट्टी asti

'
------------------------------------
47) शिक्षक : सांग, ५ - ५ = कीती?.सगळी मुले शांत...

शिक्षक.: सांग बंड्या , जर तुझ्याकडे ५ इडल्या ahet आणि me ५ इडल्या खाल्ल्या,

तर तुझ्याकडे kaay उरले?bandya : सांबर aani चटणी
------------------------------------
48) शिक्षक : सोन्या सांग कि चंद्रावर पहीले पाऊल कोनी takle?sonya : निल आर्मस्ट्राँगशिक्षक : अगदी बरोबर .. आनि दुसरे पाऊल कुनी takle..?सोन्या: tyanech टाकल आसल की ते काय लंगड वाटल व्हय तुमाला ..!मास्तरनी khadu चाउन खाल्ला....

------------------------------------

49) Madam: काय डोळ वासून? पुढच्याच उत्तर baghtoyमुलगा :- तुम्हाला kasa कळलं… मी त्याच उत्तर बघतोय?

Madam :- me माझ्या डोळ्यांनी बघितल?

मुलगा :- तुम्हीच कशाला baghta?Madam :- मी बघीन ?नाही… तर काय pan करीन?

मुलगा :- मी पन बघीन नाही.tr कायपन करीन?…

तुम्हाला नसेल आवडत तर नका baghu

Madam :- गाढवा? तुला काय me आर्चि वाटले

.

.

आन पेपर इकडे आणि ja बाहेर …


------------------------------------
50) सोन्या आणि मोन्या दोन भाऊ एकाच वर्गात शिकत hote.शाळेतील मुख्याध्यापकांनी tyana ऑफिस मध्ये बोलावले.मुख्याध्यापक: काय रे sonu monu  तुम्ही तर दोघे सख्खे भाऊ आहात,

मग पेपर मध्ये वडिलांचे नाव वेगवेगळे का लिहिले?sonya : बस काय sir …. परत तुम्हीच म्हणाला asta

…. कॉपी keli म्हणूनमुख्याध्यापक जागेवर कोसळले.

------------------------------------

51) सर्वात जास्त आनंद केंव्हा hotoजेंव्हा oral घेणारा म्हणतो

“ROLL NO सांगा ani जावा.”आई शप्पथ जग जिंकल्यावाणी वाटत rav.


------------------------------------
52) शाळेत वर्गामध्ये ek मुलगा madamला विचारतो.मी kasa आहे..????

madam: तू खुप छान आहेस reमुलगा: मग madam, तुमच्याकडे बोलणी करायला

me आई बाबांना कधी पाठवू?मॅडम: veda आहेस ka तू?

काय बोलतोयस tu?

मुलगा – अहो मॅडम…..टयुशन्स साठी ho…….!तुम्ही पण ना.. त्या व्हाट्सएपमुळे चावट झालेल्या distay !!

------------------------------------

 shala teacher students funny marathi jokes |गुरुजी आणि गण्या विद्यार्थी विनोद 

------------------------------------

54 ) काल बऱ्याच वर्षांनी mazya शाळेत gelo.

सुदैवाने काही शिक्षकांची bhet zali.me अतिशय नम्रपणे व दाटलेल्या कंठाने tyana म्हणालो…

“आज me jo काही ahe , तुमच्यामुळे ahe” लगेच दोघेजण mhnale …“हे बघ, tu आम्हाला दोष devu शकत nahi.

आमच्या परीने आम्ही शक्यते sarv प्रयत्न केले hote .”
------------------------------------
55 ) शिक्षक: bandu खर खर sang नाहीतर चड्डी काढून मारेन tula….बंडू: pan सगळी चूक mazi ahe, तुम्ही ka चड्डी काढताय..??
------------------------------------
56 ) एकदा झंप्याला exam madhye काहिच yet naahi..to पेपर मध्ये लिहितो “गाय हमारी माता है, हमे कुछ nahi  ata hain !”त्या वर sir रीमार्क लिहितात “बैल तुम्हारा baap  है,मार्क देना paap है!!!!


------------------------------------
57) शिक्षिका - chintu , tula ५० marks देताना mala आनंद होतोय.चिंटू - madam tumhi आपला आनंद द्विगुणित karu शकता.

शिक्षिका- ते kase?


teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद

चिंटू - पूर्ण १०० marks देऊन.
------------------------------------
58) शाळेचे तपासनीस eka शाळेवर तपासणीसाठी jatat.तपासनीस: बाळा तुझे nav kaay ????

विद्यार्थी: panduतपासनीस: Are बाळा, पांडू nahi, पांडुरंग ase सांगावे.

तपासनीस : dusrya मुलाला विचारतात,तपासनीस: ani बाळा tuze name काय?

दुसरा विद्यार्थी: बंडुरंग.

------------------------------------

59) हेडमास्तर: ka re  bandya शाळेत यायला aaj उशीर ka झाला?बंड्या: kay करणार बाईक खराब zali होती sir.

हेडमास्तर: bus ने येता येतं नव्हतं ka गधड्या?बंड्या: me म्हटलं होतं sir pan तुमची मुलगी ऐकेल तर शप्पथ

------------------------------------

60) शिक्षक : tuza जन्म कोणत्या वारी zala?bandya : मंगळवारी,

bandya : मास्तर tumcha जन्म कोणत्या वारी zala.

गुरुजी : रविवारीbandya :गप basa rav मास्तर...रविवारी सुट्टी असती.

'

------------------------------------

61) Teacher: कायरे bandya आज शाळेत यायला एवढा उशीर ka ???bandya : गायीला बैलाकडे घेवून gelo hoto.Teacher: हे काम tuze बाबा nahi करू शकत का?bandya: करू शकतात pan बैल चांगला करतो.बाईना चक्कर ali.
-------------------------------------
teacher student jokes in marathi
-------------------------------------

62) शिक्षक : मुलांनो सांगा ek kilo कापूस जड Ki एक किलो लोखंड जड.

bandya : लोखंड..शिक्षक : दोघाचंही वजन ek kiloच आहे, मग लोखंड kasa जड?

bandya : लोखंडच जडशिक्षक : are एका पारड्यात लोखंड ani एका पारड्यात कापूस thevla tar तराजू समांतर राहील.

बंड्या: nahi गुरुजी लोखंडच जडशिक्षक : गधड्या दोघांचाही वजन सारखाच ahe…

bandya : तुम्ही mala एक kilo कापूस फेकून मारा,me तुम्हाला ek किलो लोखंड फेकून marto मग कळेल तुम्हाला kay जड आहे ते

------------------------------------

63) सर: homework का नाही केले?

मुलगा: sir light गेले होते.

सर: मेणबत्ती लावायची mag.

मुलगा: काडीपेटी नव्हती.

सर: का, kay झाली?

मुलगा: देवघरात होती.

सर: घ्यायची मग.

मुलगा: अंघोळ नव्हती keli.

सर: का नाही keli ?

मुलगा: पाणी नव्हते.

सर: ka ??

मुलगा: मोटार चालू होत नव्हती.

सर: ka ??मुलगा : आधीच सांगितले ना ki लाईट गेलेले म्हणून.

------------------------------------

64) शिक्षक: मुलांनो तिसर विश्वयुद्ध zala tr काय होईल?student : sir फार गंभीर परिणाम होतील.शिक्षक : सांग kaay परिणाम होतील ?student : sir ईतिहासाच्या पुस्तकात आणखी ek धडा जोडला जाईल.
------------------------------------
65) शिक्षक : राजू tu जेवण्यापूर्वी प्रार्थना करतोस ka?राजू (student) : नाही sir , तशी गरज naste.

mazi आई फार चांगला स्वयंपाक करते.


------------------------------------
66) शिक्षक : balu , वर्गात थोड लक्ष देतोस ka ?बाळू (student) : sir ,  me शक्य तितक कमीच लक्ष देतोय.


------------------------------------
67) शिक्षिकाः करण tu गृहपाठ का केला नाहीस?

करणः sorry , mam.शिक्षिकाः माझ्या शब्दकोशांत sorry हा शब्द नाही.(student) करणः  लायब्ररीमधल्या शब्दकोशांत nakki असेलच
------------------------------------
68)  शाळेत English चे lecture चालू असते.शिक्षक  : गण्या 'it' केव्हा वापरतात ?गण्या  (student) : घर बांधताना !!!!
------------------------------------
69)  मैडम :-“kaay re  एकटाच का हसतोयस.?सगळ्या वर्गाला सांग ki kaay विनोद zala to,

म्हणजे amhi देखिल tyacha आस्वाद घेउ..!”चंप्या: “madam हा तुम्ही आल्यावर “ माझी आर्ची आली ” म्हणाला..!!!


------------------------------------
70)  शिक्षक : ti मुलगी sarv मुलांकडे पाहून हसते

सांग बर झंम्प्या या वाक्यात मुलगी kay आहे?zampya (student): “मुलगी चालू आहे.

------------------------------------

71) teacher : sanga पाहू , विद्यार्थी ani doctor यांच्यामध्ये kay साम्य ahe ???हात var करून bandya sangto ,

‘sir , ओपेरशन झाल्यावर doctor ani paper झाल्यावर विद्यार्थी एकच सांगतात.’शिक्षक: kay te ??

बंड्या : आम्ही aamchya परीने चांगले प्रयत्न kele,

pan आताच kahi सांगू शकत nahi.
------------------------------------
72) बाबा: kaay re tuzya वर्गात सगळेजण pass झाले ka?chandu : ho आम्ही सगळे पास zalo pan आमच्या madam मात्र नापास zalyat…

baba : ऑ…madam कशा नापास hotil गाढवा ???chandu : ho बाबा, tya अजुन त्याच वर्गाला शिकवतात .....


------------------------------------
73) गुरूजी: tuzi हजेरी kami ahe.....

तू परीक्षेला nahi basu शकत…..ganya : फिकीर not गुरूजी….. आपल्याला जराबी घमेंड नाय …

आपून उब्यानेच paper लिवू bagha …... गुरूजींनी शाळा sodli…


शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद || Teacher & Students Jokes in Marathi


------------------------------------
74) धन्य to शिकवणारा मास्तर ani उत्तर लिहणारा porga !!!संस्कृत चे शिक्षक : तमसो-माँ ज्योतिर-गमयाँ…… ya Line चा अर्थ kaay ?बंड्या : tu झोपुन ja आई, me ज्योती च्या ghari jat आहे….

संस्कृत चे शिक्षक कोमात bandya आपला जोमात…शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद || Teacher & Students Jokes in Marathi


------------------------------------
75) शाळेत मराठीचा क्लास chalu hota.बाई: he बघा मुलांनो,

मराठी मध्ये प्रत्येक वाक्याचे २ अर्थ kadhta येतात!!मन्या: बाई काढून दाखवा na !!!!!बाई(लाजुन): खाली बस manya येडया! तुझ्या या वाक्याचे देखील २ अर्थ निघतात
------------------------------------
76) गुरूजी: बंड्या भारत कधी स्वतंत्र zala..

.

.

.

.

.

.

bandya : कवाच…
------------------------------------
77) गुरुजी मुलांवर khush झाले...गुरुजी : "मुलांनो जखमेवर मीठ चोळणे" याचं उदाहरण sanga..मुलं: पेट्रोल पंपावर मोदींचा हसता photo बघणेगुरुजी: शाब्बास mulano ...


------------------------------------
78) शिक्षिकाः- एकीकडे paisa,

एकीकडे अक्कल, kaay निवडाल.विद्यार्थीः paise.शिक्षिकाः- चूक. मी अक्कल

निवडली असती.विद्यार्थीः- तुमच बरोबर आहे बाई,ज्याच्याकडे je नसतं tyane tech घ्यायच असतं ..

teacher students jokes in marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद

------------------------------------
79) aaj कालच्या मुलांच्या शाळेच्या पहिल्या दिवशी

त्यांचे शिक्षक मुलांना गुलाबाचे फुल devun स्वागत करतात..

.

.

.

.

.

.

आणि आमचे ek hote पहिल्या दिवशी कचरा गोळा करायला लावायचे. '

------------------------------------

 shala teacher students funny marathi jokes |गुरुजी आणि गण्या विद्यार्थी विनोद 

------------------------------------

80) मास्तर: दिप्या tu मोठेपणी kon होणार?दिप्या: मी खुप श्रीमंत होणार, माझ्याकडे bangla,

2-3 गाड्या, दिमतिला 10 नोकर असतील. nehmi परदेश प्रवास करणार.मास्तर: बस बस. आता सायली tu sang . tu मोठेपणी कोण होणार?सायली : दिप्याची बायको.....मास्तर कोमात. "कार्टी लई आगाव झालीत "

------------------------------------

81) teacher :- तुझे वडील kay kaam करतात....??

boy:- ते K F C che मालक आहेत..टिचर :- ओ..हो..mag सांग बरं

KFC चा फुल फॉम....kaay..? .

..

...

....

boy :- काळुबाई फरसाणा सेंटर..


------------------------------------
82) गुरुजी: भारताचे 5 ऐतेहासिक वास्तुचे nav sang ???Bandya : ताजमहाल...

गुरुजी : आणि 4 ही sang..

Bandya : चार मीनार..


------------------------------------
83) शिक्षक : ya म्हणीचा अर्थ sanga."सापाच्या शेपटीवर पाय देणे "ganya : बायकोला माहेरी जाण्यापासून रोखणे

शिक्षकांनी गण्याला मिठी marli....


------------------------------------
84) गुरूजी : sanga बरे bandu ....कडधान्य म्हणजे kaay ???बंडू : गुरूजी, शेताच्या कडं कडं नी je धान्य उगवते.

त्यास कडधान्य ase म्हणतात.


------------------------------------
85) गुरुजी : sanga bara भारतात इलेक्ट्रिक वायर एवढ्या उंचीवर ka असतात?ganya : कारण भारतातील बायका त्यावर pan

कपडे वाळत घालायला kami करणार nahit....

------------------------------------

86) गुरुजी = ganya , 52 गावांची name sang..ganya = चाळीस गाव , ani बारामतीगुरुंजी राजिनामा devun वनवासाला निघुन gele....


------------------------------------
87) विज्ञानाचा तास सुरू असतो.मास्तर : sang bara bandya साखर आपली सर्वात मोठी शत्रु ka असते?bandya : कारण हिंदीत तिला चिनी म्हणतात आणि विरघळली की ticha पाक hoto.मास्तर शाळा सोडून अफगानीस्तानला gele.


------------------------------------
88) Teacher : लिहा दुनिया गोल आहे.Student : tumhi सांगता म्हणून लिहितोय

नाहीतर दुनिया "लय हरामखोर " ahe
------------------------------------
89) हद झाली raav ....... आजकाल ९-१० वी che मूलं status टाकत आहे..

Feeling Love

Heart Broken. . आम्ही जेव्हा शिकत hoto....

तेव्हा feeling tar दूरची गोष्ट हाय...

.

स्वप्नात pan गणिताच मास्तर

हाणताना दिसायच


------------------------------------
90) "शब्दाने शब्द वाढतात mhnunamhi तोंडी

परिक्षेमध्ये शांत बसायचो.....!!!! "

------------------------------------

91) शिक्षक :- मुलांनो, जगात ashi कोणती गोष्ट ahe.ji बनवली tar माणसाने ahe , पण to तिथे जाऊ शकत नाही?मन्या:(student)  sir "लेडीज मुतारी".....सरांनी शाळा सोडली.....

------------------------------------

92) शिक्षक: ganya भारत कधी स्वतंत्र झाला?ganya (student) : लई दीस zala.. तुम्ही kaay झोपला व्हता ka मास्तर


------------------------------------
93) शिक्षक - kay re वर्गात डुलक्या देतोयस?विद्यार्थी (student) - nahi गुरुजी ....

.

.

.

.

.

.

गुरुत्वाकर्षणाने डोकं khali पडतय ..!

गुरुजी पृथ्वी सोडून gele.....
शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद || Teacher & Students Jokes in Marathi

------------------------------------

94) शिक्षक – bandu खर खर sang नाहीतर चड्डी काढून मारेन tula….

bandu (student) – पण सगळी चूक माझी ahe, tumhi ka चड्डी काढताय .... ??? 


------------------------------------
95) रिकाम्या जागा भरा शिक्षक : (बाळूला) रिकाम्या jagi योग्य शब्दभर

काचेच्या घरात राहणार्यांनी…………

balu (student) : Light band करून कपडे बदलावे……

------------------------------------

96) एकदा झंप्याला exam madhe काहिच yet nahi.....

तो पेपर मध्ये लिहितो “गाय हमारी माता है, हमे कुछ नही aata है!”

त्या वर सर रीमार्क लिहितात “बैल तुम्हारा बाप है,मार्क देना पाप है!!!!


------------------------------------

Teacher & Students Jokes in Marathi | शिक्षक आणि विद्यार्थी विनोद |

------------------------------------

Post a Comment

0 Comments